ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร พื้นทางหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. เริ่มต้นจากถนนลาดยาง-บ้านนางสมคิด กลัดงาม บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ