ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 153 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 17 บ่อ เริ่มจากบ้านนายสมนึก หอยสังข์ – บ้านนายสมควร ธรรมกร บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 11 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ