ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชลประทาน เริ่มต้นจากเขตติดต่อเทศบาลท่าโขลง หมู่ที่ 12-ถนนลาดยางสาย สห.5047 หมู่ที่ 9 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ