ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชลประทาน เริ่มต้นจากถนนลาดยางสาย สห.2010 หมู่ที่ 9 – ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ