ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน แบบระบบออนกริด 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ