ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ