ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกเขาจ้าวจ๋อ – คันคลองลำพุเข้ บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 1 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ