ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลางทุ่งแหลมกะลา – คลอดลาดชะโด บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ