ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นโพธิ์-บริเวณนนายมานิตย์ นาคประเสริฐ บ้านคลองพระ หมู่ที่ 7 ต.เขาสมอคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ