ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณสายแยกทางเข้าวัดเขาสมอคอน – สามแยกบ้านนายทุเรียน ถมยา บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 2 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ