ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลางหมู่บ้าน – ถนนลาดยาง (สาย 4061) บ้านเขาหมอนอิง หมู่ที่ 3 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ