ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัะง สายโคกทะเล – วัดถ้ำช้างเผือก บ้านพราน หมู่ที่ 5 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ