สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ