สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ