สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ