ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2566

2. สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ 2566