เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน วันนี้เสริมทักษะภาษาอังกฤษคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้เพิ่มเติม คำทักทายให้กับเด็ก ๆ และเพิ่มความกล้าในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ