โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-680730 (ภายในวันและเวลาราชการ)

แสดงความคิดเห็น