องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วม รณรงค์ตามโครงการ “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน” เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

แสดงความคิดเห็น