ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชลประทาน ซ้าย ขวา หมู่ที่ 13 – หนองเจ็ตมูล บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ