ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกคงันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุขสำหรับพ่นกำจัดยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ