ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.เริ่มจากบริเวณศาลากลางบ้าน-สามแยกบ้านนางเฉลียง คุ้มจันทร์ บ้านเขาบ้านหว้า หมู่ที่ 4 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ