ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3-1 ต.เขาสมอคอน โดยเริ่มจากบริเวณสะพานเขาหมอนอิง หมู่ที่ 3 ต.เขาสมอคอน – ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ