ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองลาดชะโด เริ่มจากฝ่ายทดน้ำ – ประตูน้ำบ้านนายเทียม บ้านคลองพระ หมู่ที่ 7 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ