สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ