สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ