วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร  สิริวิบูลยราชกุมาร  อำเภอบ้านหมี่  ดำเนินพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.  ณ  วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย)  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายไพฑูรย์   เกตุเผือก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมพนักงานส่วนตำบล  นางสร้อยนภา  พูลพร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสุชาดา   บุญยิ่ง  ครูชำนาญการ  เข้าร่วมพิธี