เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ออกให้บริการเชิงรุก ในการประเมินสุขภาพด้านการเคลื่อนไหว, ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ตามโครงการให้บริการกายภาพบำบัดนอกสถานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย น.ส.สุทธภา จันทร์เทศ นักกายภาพบำบัด และ นางสาวกนกพรรณ ท้วมวงษ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

กิจกรรมหน่วยงาน