โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วยนางสาววัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน ได้เข้าร่วม”โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567″ ณ วัดบางลี่ หมู่ที่ 5 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ในการนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวสุทธภา จันทร์เทศ นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ และ นางสาวกนกพรรณ ท้วมวงษ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จัดบูทนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน “คลินิกกายภาพบำบัด รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน” สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และจัดบริการคลายกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

โดยคลินิกกายภาพบำบัด อบต.เขาสมอคอน จัดให้บริการ 2 แห่ง คือ
1. ที่ อบต.เขาสมอคอน ให้บริการ ในวันจันทร์ – วันอังคาร ทุกสัปดาห์ งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์2. ที่ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ให้บริการด ในวันพฤหัสบดี – วันศุกร์ ทุกสัปดาห์ งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์๑๑๑ ทุกวันพุธ จะออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุมีนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 คนให้บริการ