โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา PEACE CORPS THAILAND หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา PEACE CORPS THAILAND กับ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ณ โรงเเรมสองพันบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เเละรับอาสาสมัครสหรัฐอเมริกา กลับมาทำงานร่วมกับองค์กาาบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นระยะเวลา 2 ปี