วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน วันนี้เสริมทักษะภาษาอังกฤษคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และสีให้เด็กๆ และเพิ่มความกล้าเกี่ยวกับการสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยพี่เคียร่า อาสาสมัครสหรัฐอเมริกา