แนะนำอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกากับหน่วยงานราชการต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน แนะนำอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกากับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน