วัดถ้ำช้างเผือก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดถ้ำช้างเผือก ตั้งอยู่ห่างจากวัดถ้ำตะโกประมาณ 1 กิโลเมตร เดิมทีเดียววัดนี้สร้างอยู่ตรงหน้าถ้ำช้างเผือก ซึ่งพระยาโชฎึกราชเศรษฐี เป็นผู้สร้างแต่ในฤดูน้ำหลาก การเดินทางไม่สะดวกจึงมีการย้ายวัดขึ้นไปอยู่เหนือถ้ำประมาณ 50 ปีเศษมาแล้วแต่ยังคงใช้ชื่อวัดตามที่เรียกกันมาแต่เดิมลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ก่ออิฐถือปูนยาว 10 เมตร กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 905 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479