โครงการส่งเสริมประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อบต.เขาสมอคอน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ท่าวุ้ง จัดโครงการส่งเสริมประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เป็นอาชีพเสริม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน หมู่ที่ 3 บ้านเขาหมอนอิง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี