รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย