ประกาศ อบต.เขาสมอคอน เรื่อง การรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.เขาสมอคอน ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.เขาสมอคอน (พนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ข่าวประชาสัมพันธ์