โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาสมอคอน จะจัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักสูตรของกรมอนามัย ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 จึงขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอคอน สมัครเข้ารับการอบรมพร้อมรับใบประกาศของกรมอนามัย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยลงทะเบียนออนไลน์ตาม QR code หรือโทรสอบถามได้โดยตรงตามประกาศด้านล่างครับ