การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy)”

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)