กิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก และรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณถนนมุจลินท์ – บ้านเขาสมอคอน หมู่ 1 บ้านเขาสมอคอน วันที่ 10 มกราคม 2566

กิจกรรมหน่วยงาน