ภาพกิจกรรมโครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมหน่วยงาน