โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2566โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมหน่วยงาน