ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงานต่างๆ

  สถานที่ในตำบล/แหล่งท่องเที่ยว
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

  คู่มือประชาชน
  แผนปฏิบัติการป.ป.ท.
  รับเรื่องร้องเรียน
  วารสารผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ผู้บริหารอบต.เขาสมอคอน
  นายเกษม ประภากร
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
  โทร. 0817806629
  e-mail : abtksmk489123@gmail.com
  เมนูนำทาง

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ติดต่ออบต.เขาสมอคอน

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

  เลขที่ 33 หมู่ 12 ต.เขาสมอคอน

  อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180

  โทรศัพท์/โทรสาร 036-489123

  อีเมล์ : saraban@khaosamokhon.go.th

  แบบฟอร์มติดต่ออบต.เขาสมอคอน