ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถRead More

กิจกรรมหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเกษม ประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน