กิจกรรมอบต.

แผนงานต่างๆ

สถานที่ในตำบล/แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือประชาชน
แผนปฏิบัติการป.ป.ท.
รับเรื่องร้องเรียน
เมนูนำทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่ออบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เลขที่ 33 หมู่ 12 ต.เขาสมอคอน

อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180

โทรศัพท์/โทรสาร 036-489123

อีเมล์ : info@khaosamokhon.go.th

แบบฟอร์มติดต่ออบต.เขาสมอคอน